Giới thiệu tướng City Keeper – Bảo vệ thành phố trong Rise of Kingdoms                City Keeper
             Bảo vệ thành phố

Bảo vệ thành phố hoặc đồng hồ thành phố là một loại tổ chức thực thi pháp luật và an ninh được tìm thấy ở nhiều quốc gia và giai đoạn lịch sử khác nhau, thường phụ thuộc vào chính quyền thành phố địa phương. “Những người bảo vệ thành phố”, mặt khác, là các tổ chức không chính thức (mặc dù họ được chính quyền tương ứng ủy quyền) cam kết đảm bảo sự an toàn của các thành phố nhỏ. Trong lịch sử, nhiều thành phố lớn có lực lượng bảo vệ riêng, tăng gấp đôi lực lượng chính sách và quân sự trong những lúc cần thiết, trong khi các thành phố nhỏ thường bị thiếu lực lượng an ninh thường trực. Đó là lý do tại sao những người bảo vệ thành phố đã đến.

 

 

Khiên cứng

Yêu cầu cơn thịnh nộ: 1000
Tăng quân phòng thủ trong 5 giây tiếp theo.
Xem trước nâng cấp:
Thưởng phòng thủ: 3% / 6% / 9% / 12% / 15%

 

Cơ thể cường tráng

Tăng sức khỏe cho các đơn vị bộ-binh.
Xem trước nâng cấp:
Thưởng sức khỏe bộ-binh: 1% / 2% / 3% / 4% / 5%

 

 

Kiếm sắc

Tăng tấn công của các đơn vị bộ-binh.
Xem trước nâng cấp:
Thưởng tấn công bộ-binh: 1% / 2% / 3% / 4% / 5%

 

 

Nhạy bén

Tăng phòng thủ cho các đơn vị bộ-binh.
Xem trước nâng cấp:
Thưởng phòng thủ bộ-binh: 1% / 2% / 3% / 4% / 5%

https://www..com/watch?v=blSE2nyh_ks– Nếu đại hiệp có nhiều việc bận và không thể online thường xuyên khi chơi game thì có thể sử dụng Tool auto bot gems Rss để bot tự động chơi giúp các đại hiệp nhé.

Tham Khảo Tại Nguồn RokChanel – Viết lại Bởi Cao Nguyễn Bảo Phúc